Tham gia CPTPP giúp tăng 20.000 – 26.000 việc làm mỗi năm

Các mặt thuận lợi và cơ hội về kinh tế

Chính phủ nhận định, việc tham gia CPTPP về tổng thể là có lợi cho kinh tế Việt Nam. Theo kết quả nghiên cứu chính thức được Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện vào tháng 9 năm 2017, CPTPP có thể giúp GDP và xuất khẩu của Việt Nam tăng tương ứng là 1,32% và 4,04% đến năm 2035. Tổng kim ngạch nhập khẩu cũng có thể tăng thêm 3,8% thấp hơn tốc độ tăng xuất khẩu nên tác động tổng thể đến cán cân thương mại là thuận lợi.

Việc có quan hệ FTA với các nước CPTPP giúp tạo ra cơ hội cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn, từ đó giúp nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế. Thêm vào đó, tham gia CPTPP sẽ giúp ta có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hình thành sau khi CPTPP có hiệu lực, là điều kiện quan trọng để nâng cao trình độ phát triển nền kinh tế, từ đó có thể tham gia vào các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn.

Về thu hút đầu tư, các cam kết trong CPTPP về dịch vụ và đầu tư dự kiến sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, góp phần thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Về mặt thể chế, tham gia CPTPP là cơ hội để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật kinh tế, trong đó có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ cho tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, đồng thời giúp có thêm cơ hội hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và dễ dự đoán hơn, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế tiên tiến, từ đó thúc đẩy cả đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài.

Về mặt xã hội, tham gia CPTPP sẽ tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xoá đói giảm nghèo. Theo kết quả nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, CPTPP có thể giúp tổng số việc làm tăng bình quân mỗi năm khoảng 20.000 – 26.000. Về xóa đói giảm nghèo, theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, đến năm 2030, CPTPP dự kiến sẽ giúp giảm 0,6 triệu người nghèo ở mức chuẩn nghèo 5,5 đô-la Mỹ/ngày.

Cần thực thi Luật An ninh mạng để yêu cầu đặt máy chủ tại Việt Nam

Bên cạnh những thuận lợi, Chính phủ cho rằng có nhiều thách thức sẽ cần phải giải quyết khi Việt Nam tham gia CPTPP.

Xét theo mặt hàng, thịt lợn, thịt gà là những mặt hàng có thể gặp phải sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu do sức cạnh tranh còn yếu. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã bảo lưu được lộ trình giảm thuế nhập khẩu tương đối dài cho các sản phẩm này (với một số chủng loại thịt gà là trên 10 năm). Bên cạnh đó, Chính phủ trong thời qua đã ban hành 3 Nghị định theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, thí điểm một số mô hình sản xuất tiên tiến, thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp v.v. để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, từ đó đủ sức cạnh tranh trên sân nhà và vươn ra thị trường thế giới.

Một số sản phẩm khác cũng có thể gặp khó khăn như giấy, thép, ô tô. Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định, có cơ sở để cho rằng sức ép cạnh tranh sẽ không lớn vì hiện tại và trong tương lai 10 – 15 năm nữa sản phẩm của ta vẫn chủ yếu hướng đến phân khúc thị trường trung bình trong khi sản phẩm của các nước CPTPP thường hướng đến phân khúc thị trường cao cấp.

Các lĩnh vực nhạy cảm nhất như đầu tư hạ tầng viễn thông, đầu tư vào báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, truyền tải và phân phối điện, điện nguyên tử, khai khoáng, phân phối dược phẩm, xăng dầu v.v. đều hoặc là không cho phép đầu tư, hoặc là bảo lưu quyền cấp phép hết sức chặt chẽ nên dự kiến sẽ không có tác động bất lợi.

Chính phủ khẳng định, việc cắt giảm thuế nhập khẩu theo cam kết sẽ làm giảm thu ngân sách, nhưng sẽ không tác động đột ngột do trong CPTPP có đến 7/10 nước đã có FTA với Việt Nam; chỉ còn 3 nước là Ca-na-đa, Mê-hi-cô và Pê-ru là chưa có FTA với Việt Nam nhưng thương mại hiện còn khiêm tốn.

Ngoài ra, với những lợi ích mà Hiệp định CPTPP mang lại, các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó có thể đóng góp nhiều hơn vào ngân sách Nhà nước thông qua các khoản thu thuế nội địa như thuế thu nhập doanh nghiệp… Điều này sẽ phần nào giúp cân bằng nguồn thu – chi cho ngân sách quốc gia.

Trong lĩnh vực lao động, thách thức liên quan đến việc sửa đổi luật pháp về quyền thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp và sự quản lý của Nhà nước để đảm bảo hoạt động của các tổ chức này tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam, phù hợp với nguyên tắc “tuân thủ pháp luật của nước sở tại” đã nêu trong Công ước 87 của ILO, đồng thời giữ vững ổn định chính trị – xã hội.

“Đây là thách thức nhưng cũng đồng thời là cơ hội, động lực cho các tổ chức công đoàn đổi mới mạnh mẽ để hoạt động có hiệu quả hơn. Thách thức này sẽ được giải quyết chủ yếu thông qua việc xây dựng những quy định chặt chẽ về điều kiện, thủ tục thành lập, quản lý đăng ký hoạt động của tổ chức của người lao động; chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm, hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích v..v.” – bản báo cáo của Chính phủ nêu rõ.

Về lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin, Chính phủ khẳng định, Việt Nam đã ký thư song phương với các thành viên CPTPP về các nghĩa vụ Tự do lưu chuyển thông tin và Yêu cầu đặt máy chủ tại nước sở tại trong 2 điều khoản thuộc Chương Thương mại điện tử. Thư song phương này có giá trị hạn chế khả năng Việt Nam bị khiếu kiện trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực. 

Vì vậy, trong và sau lộ trình 5 năm, cần xây dựng kế hoạch, biện pháp thực thi các nghĩa vụ của Hiệp định CPTPP, Luật An ninh mạng, cũng như một số văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc lưu chuyển thông tin và đặt máy chủ tại Việt Nam nhằm vừa bảo đảm an ninh quốc gia nhưng cũng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thương mại số trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy kinh tế số.

Chính phủ đề xuất Hiệp định và các văn kiện kèm theo được phê chuẩn tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Theo kết quả rà soát của Chính phủ, sẽ có 07 luật cần được sửa đổi, bỏ sung trong thời gian tới để phù hợp với Hiệp định CPTPP. Nếu dự Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này thì giảm còn 06 luật.

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số


Sau 10 tháng đầu năm 2018, kết quả kinh tế, xã hội đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó kim ngạch xuất khẩu đã vượt 200 tỷ USD, chỉ số CPI tiếp tục được kiếm soát…

Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 1.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 2.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 3.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 4.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 5.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 6.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 7.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 8.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 9.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 10.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 11.
Kinh tế tháng 10/2018 qua các con số - Ảnh 12.

Theo Đào Hưng

Vneconomy

Việt Nam có khả năng tăng thêm 2,01% GDP tính đến năm 2035 nhờ Hiệp định CPTPP

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm của Uỷ ban Đối ngoại đã thay mặt Uỷ ban trình bày Báo cáo Thẩm tra Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Theo Uỷ ban, hầu hết các đại biểu tán thành sự cần thiết phê chuẩn Hiệp định CPTPP và cho rằng đây là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chất lượng cao và khá toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước tới nay.

Quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định TPP trước đây cũng như CPTPP được chuẩn bị kỹ lưỡng qua nhiều năm, đã xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị.

Theo báo cáo thuyết minh của Chính phủ, 11 nước tham gia CPTPP có quy mô dân số 502,2 triệu người, chiếm 6,7% dân số thế giới, quy mô GDP chiếm 13,5% GDP toàn cầu, tổng kim ngạch thương mại 10.000 tỷ USD.

Do vậy, Uỷ ban cho rằng việc tham gia Hiệp định này là động lực giúp Việt Nam nâng cao nội lực, đa dạng hóa thị trường để ứng phó với các tác động của kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp với chiều hướng bảo hộ thương mại gia tăng của các nền kinh tế lớn.

“Tham gia Hiệp định, GDP của Việt Nam có khả năng tăng thêm 1,32% tính đến năm 2035, trong trường hợp đồng thời cắt giảm thuế quan và tự do hóa dịch vụ, GDP có thể tăng thêm 2,01%”, Uỷ ban Đối ngoại nhận định.

Cụ thể, với mức độ cam kết của các nước trong CPTPP, các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam như nông, thủy sản, điện, điện tử đều được xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

Tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng thêm 4,04% và nhập khẩu tăng thêm 3,8% vào năm 2035. Tổng số việc làm tăng thêm hàng năm từ 20.000 đến 26.000 lao động.

Mặt khác, Uỷ ban cho rằng việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP là thể hiện cam kết hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương. Đây sẽ là cơ sở gia tăng sự tin cậy, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam thúc đẩy đàm phán, ký kết thành công các Hiệp định thương mại tự do khác, nhất là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Tuy nhiên, Uỷ ban cho biết cũng còn một số băn khoăn về chênh lệch trình độ phát triển kinh tế nước ta với các nước thành viên của Hiệp định còn khá lớn. Nghĩa là Hiệp định dù mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đồng thời bao gồm cả thách thức.

Do vậy, Uỷ ban nhấn mạnh Chính phủ cần kiểm soát chặt chẽ những rủi ro, thách thức, có các phương án chủ động ứng phó, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện.

Việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP là thể hiện quyết tâm chính trị, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta và có tác động tích cực đến phát triển kinh tế -xã hội của đất nước do vậy Ủy ban Đối ngoại đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan và đề nghị Chính phủ.

Tuy nhiên, Uỷ ban cũng lưu ý việc tiếp tục có những nghiên cứu, báo cáo đánh giá tác động xung quanh Hiệp định trên tất cả các lĩnh vực cũng như kế hoạch sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan.

Cụ thể, Ủy ban Đối ngoại nhất trí đề xuất của Chính phủ về khả năng ban hành một luật để sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật như Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Kinh doanh bảo hiểm…

Bên cạnh đó, Uỷ ban cũng cho rằng cần xác định thời gian nộp lưu chiểu sau khi hoàn thành bộ Hồ sơ; thông báo hiệu lực đảm bảo không gây ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội do xung đột các quy định pháp luật.

Tham gia Hiệp định CPTPP giúp Việt Nam củng cố vị thế, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ

Trình bày trước Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc tham gia và sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giúp Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

“Việt Nam khẳng định được vai trò và vị thế địa – chính trị quan trọng trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á – Thái Bình Dương, thực sự nâng cao vị thế của nước ta trong khối ASEAN, trong khu vực và trên trường quốc tế”, Chủ tịch nước cho biết.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tình hình chính trị – an ninh thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường. Việc tham gia CPTPP một mặt giúp Việt Nam có điều kiện nâng cao nội lực để ứng phó, mặt khác giúp đất nước củng cố vị thế nhằm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh.

Theo Chủ tịch nước, khi Hiệp định đi vào triển khai sẽ góp phần tăng cường sự đan xen lợi ích, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước thành viên trong hiệp định, đặc biệt là những nước có quan hệ đối tác chiến lược.

Dù vậy, Chủ tịch nước cũng lưu ý việc tham gia CPTPP cũng đặt đất nước vào những thách thức về kinh tế – xã hội, thu ngân sách, hoàn thiện khung khổ pháp luật, thể chế…

Ông cho biết việc mở cửa các hoạt động kinh tế, đi kèm với các quy định về lao động, minh bạch hoá, chống tham nhũng đòi hỏi Việt Nam phải chủ động, nỗ lực đổi mới, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật, thiết lập các cơ chế quản lý nhằm phù hợp với điều ước quốc tế nhưng đảm bảo vững chắc sự ổn định chính trị – xã hội.

Theo Chủ tịch nước, Chính phủ đã trình lên đề xuất Hiệp định CPTPP và các văn kiện kèm theo. Chính phủ không có kiến nghị bảo lưu bất kỳ nội dung nào của Hiệp định. Đối với những cam kết đã đủ rõ, đủ chi tiết và có thể áp dụng trực tiếp theo quy định của Luật Điều ước quốc tế, Chính phủ kiến nghị áp dụng trực tiếp.

Để đảm bảo thực hiện Hiệp, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện danh mục các luật, pháp lệnh, nghị định cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để phù hợp với các cam kết trong CPTPP.

Cụ thể, Chủ tịch nước dẫn ra kết quả rà soát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 12 văn bản gồm 8 luật, 4 nghị định của Chính phủ, ban hành mới 7 văn bản (6 nghị định của Chính phủ, 1 quyết định của Thủ tướng), gia nhập 3 điều ước quốc tế.

Các văn bản pháp luật vẫn sẽ được rà soát, sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện Hiệp định.

Trên cơ sở đề nghị của Chính phủ và căn cứ quy định tại khoản 14, Điều 70 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Hiệp định CPTPP – Cú huých để kinh tế tư nhân phát triển

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) là hiệp định thương mại tự do giữa Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Tiền thân của CPTPP là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vốn có 12 nước.

CPTPP có hiệu lực từ ngày 30/12 sau khi Australia trở thành nước thứ 6 phê chuẩn hiệp định này, sau New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore. Khi Việt Nam gia nhập CPTPP chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội, nhưng cũng sẽ gặp phải không ít thách thức.

Ngành nào sẽ được hưởng lợi?

Chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội, PGS.TS Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ – cho biết, khi tham gia Hiệp định CPTPP, cơ hội lớn với Việt Nam là thuế quan sẽ hỗ trợ cho ngành may mặc, da giầy, thực phẩm chế biến. Nhưng thách thức sẽ đến với lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, tài chính.

Hiệp định CPTPP - Cú huých để kinh tế tư nhân phát triển - Ảnh 1.

PGS.TS Trần Hoàng Ngân – Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Do đó, TS. Trần Hoàng Ngân đánh giá, hiệp định này sẽ hỗ trợ cải cách và hoàn thiện thế chế kinh tế thị trường, cũng như đối với DNNN đang trong quá trình cải cách, nhưng sẽ đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế đó, để đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, cũng như khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân phát triển.Theo ông Ngân, CPTPP là một FTA toàn diện và tiến bộ. Toàn diện ở chỗ nó không giống các FTA trước đây là chỉ bàn về vấn đề thuế, cắt giảm thuế quan, CPTPP bàn luôn vấn đề về đầu tư, dịch vụ, sở hữu trí tuệ, DNNN, người lao động, mua sắm chính phủ, DNNVV. Còn tiến bộ là không phân biệt giàu, nghèo.

Ông Ngân lưu ý, mặc dù CPTPP có 11 quốc gia, nhưng trong đó đã có tới 8 nước Việt Nam ký kết về hiệp định thuế quan. Vì vậy, khi có thêm CPTPP Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng thêm việc cắt giảm các dòng thuế nhiều hơn, từ đây sẽ tác động đến phát triển kinh tế. Theo dự báo, xuất nhập khẩu và GDP sẽ tăng sau khi Việt Nam ký kết hiệp định CPTPP.

Phải dần quen với tư duy sản xuất lớn

Trong 11 quốc gia thì GDP của Việt Nam là thấp hơn so với 10 quốc gia khác. Tuy nhiên, Việt Nam lại có một thị trường rất tiềm năng với dân số 95 triệu dân, các nước rất quan tâm đến thị trường này. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp những thách thức nhất định, đòi hỏi doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra sản phẩm có thể cạnh tranh được trên thị trường ngay tại sân nhà cũng như quốc tế, ông Ngân nêu rõ.

Đặc biệt, TS. Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh, với lĩnh vực nông nghiệp phải tổ chức lại sản xuất, người nông dân phải dần quen với sản xuất lớn, tổ hợp tác, HTX cũng cần có những cơ chế nhằm khuyến khích đầu tư mạnh hơn nữa vào lĩnh vực nông nghiệp. Có như vậy mới tạo ra được sản phẩm nông nghiệp có tính cạnh tranh cao trên thị trường. Nếu không mặt hàng về chăn nuôi, nông sản, thực phẩm chắc chắn sẽ gặp trở ngại từ 11 quốc gia này.

Hiệp định CPTPP - Cú huých để kinh tế tư nhân phát triển - Ảnh 2.

Hiệp định TPP-11 (hay CPTPP) dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2018. (Ảnh: Getty)

Theo đánh giá của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, CPTPP là một hiệp định tương đối toàn diện bao trùm các nguyên tắc trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, sở hữu trí tuệ và nhiều bộ nguyên tắc khác. Do đó, hiệp định này vừa tạo cơ hội vừa buộc Việt Nam cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh nói riêng và cải cách thể chế nói chung.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh lưu ý, bên cạnh những lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam, nhất là các lợi ích chưa thể tính toán được đến từ quá trình thúc đẩy cải cách thể chế, Hiệp định CPTPP còn tạo ra sự thúc ép rất lớn về cạnh tranh cho cả doanh nghiệp lẫn nền kinh tế và là điều kiện để Việt Nam tăng trưởng bền vững hơn.

Dự kiến, hôm nay (2/11), Chủ tịch nước sẽ trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Với mức độ cam kết mở cửa thị trường rất lớn, CPTPP được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu và tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày báo cáo thuyết minh Hiệp định CPTPP. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên quan.

Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP, cùng các văn kiện liên quan.

CPTPP gồm 11 nước với tổng giá trị GDP khoảng 10.000 tỷ USD, khoảng 13% GDP toàn cầu. Nếu có Mỹ, TPP sẽ trở thành khối tự do thương mại lớn nhất thế giới, chiếm 40% GDP toàn cầu. Các nước đã cứu vãn CPTPP với hy vọng nước Mỹ quay trở lại. Trung Quốc, Anh và Hàn Quốc được cho đang xem xét việc gia nhập CPTPP./.

Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam sẽ đạt 18.000 USD vào năm 2045?

Đăng đàn phát biểu trước Quốc hội chiều nay (1/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với tốc độ tăng trưởng tương tự như mức tăng trung bình của 3 thập niên qua, đến năm 2045 – mốc lịch sử 100 năm nước nhà được độc lập (1945 – 2045), quy mô GDP của Việt Nam ước tính sẽ đạt mức khoảng 2.500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng gần 18.000 USD.

Thủ tướng nêu rõ: “Mục tiêu này là một thách thức rất lớn vì khi thu nhập ngày càng cao, việc đạt thêm % tăng trưởng sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng chúng ta và các thế hệ tiếp theo phải luôn nuôi dưỡng khát vọng và không ngừng phấn đấu nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Thế hệ chúng ta hôm nay cần ý thức sâu sắc trách nhiệm nặng nề, đó là lát một viên đá trên con đường lịch sử hướng đến sự thịnh vượng cho dân tộc”.

Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam sẽ đạt 18.000 USD vào năm 2045? - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 1986- 2017 đạt 6,63%/năm. 20 năm gần nhất tăng bình quân 6,3%/năm, 10 năm gần nhất tăng 6%/năm, riêng năm 2017 tăng 6,81%, năm 2018 dự kiến tăng trên 6,7%. Việt Nam đã chuyển từ nhóm thu nhập thấp sang thu nhập trung bình, tỷ lệ nghèo giảm từ mức trên 60% xuống còn khoảng 7%, và quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 44 thế giới theo GDP danh nghĩa và thứ 34 khi tính theo sức mua tương đương quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, mặc dù có những giai đoạn thăng trầm như bất kỳ quốc gia nào khác, song về tổng thể, so với mặt bằng chung của thế giới, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ba thập niên kể từ khi Đổi Mới là rất ấn tượng.

Quy mô nền kinh tế tăng gấp hơn 17,4 lần, từ 14 tỉ USD năm 1985 lên ước đạt 244 tỉ USD năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người năm 1985 chỉ đạt 230 USD nay đã tăng lên gần 2.540 USD (tính theo sức mua tương đương là gần 7.640 USD).

Theo đánh giá của Thủ tướng, khoảng cách thu nhập với các nước đã thu hẹp đáng kể. Nếu như vào đầu thập niên 1990, thu nhập đầu người của Singapore cao hơn 125 lần so với Việt Nam, thì nay chỉ còn 24 lần; Thái Lan từ gấp 16 lần nay chỉ còn 2,5 lần; Nhật Bản từ 267 lần nay còn khoảng 16 lần; Hoa Kỳ từ 252 lần xuống còn 25 lần; các nước OECD từ 184 lần xuống còn 16 lần.

“Để bảo vệ các thành quả đã có và đạt được trọn vẹn những mục tiêu phát triển là cả một chặng đường đầy khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng đổi mới, cải cách, luôn kiên định với lý tưởng, phải nỗ lực, quyết tâm trong nhiều giai đoạn, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cả những nhiệm kỳ kế tiếp”, Thủ tướng lưu ý.

Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam sẽ đạt 18.000 USD vào năm 2045? - Ảnh 2.

Bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều gam màu sáng. (Ảnh minh họa)

Lãnh đạo cao nhất của Chính phủ cũng yêu cầu phải nắm bắt kịp thời cơ hội của cuộc cách mạng 4.0, tiếp cận công nghệ mới để vượt qua được ranh giới trình độ phát triển, thu hẹp hố ngăn cách giàu nghèo.

“Việt Nam đang ở giai đoạn cần có xung lực mới cho phát triển, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc và cũng không được phép đi sau trong thời đại cách mạng công nghiệp này”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động sâu rộng đến mọi khía cạnh của nền kinh tế. Tất cả những điều này đem đến khả năng đi tắt đón đầu và cả nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu không biết nắm bắt cơ hội hoặc bàng quan vô cảm trước các chuyển động xu thế công nghệ và tiến trình toàn cầu hóa./.

Hạn chế dùng tiền mặt góp phần ngăn ngừa tham nhũng

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã được thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ngay sau kỳ họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tư pháp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV bản dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) mới nhất tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội. Mặc dù hiện nay hầu hết các nội dung chủ đạo trong dự thảo Luật đã được cơ bản thống nhất. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm như: xử lý tài sản, thu nhập không chứng minh được nguồn gốc; thực trạng các doanh nghiệp sân sau tiếp tay cho tham nhũng; thu hồi tài sản tham nhũng;…

Bên lề hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cho rằng, nên thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt để tránh những hành vi hối lộ góp phần ngăn ngừa tham nhũng.

ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền: Hạn chế dùng tiền mặt góp phần ngăn ngừa tham nhũng  - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Phóng viên: Thưa đại biểu, phòng chống tham nhũng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Vậy, đại biểu đánh giá như thế nào về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng hiện nay của Chính phủ?

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An: Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống tham nhũng đã được tăng cường và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Chúng ta đã xây dựng được hành lang pháp lý, các văn bản quy định chế độ, tiêu chuẩn đến các chế tài để xử lý đối với hành vi tham nhũng. Bên cạnh đó, đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ công chức, viên chức trong việc phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, chúng ta đã có bộ máy chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ này và các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai rất mạnh mẽ; công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm được thực hiện khá hiệu quả. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian vừa qua đã được cử tri và nhân dân cả nước hết sức ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, phòng chống, tham nhũng là vấn đề lớn, vấn đề khó khăn và phức tạp. Vẫn còn những tồn tại cần phải tiếp tục quan tâm giải quyết như: công tác tuyên truyền chưa thực sự thay đổi căn bản nhận thức, hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân. Có thể nói một số quy định về việc phòng ngừa đã lạc hậu, chậm được sửa đổi, bổ sung; trong quy định còn nhiều lỗ hổng dễ bị lợi dụng dễ tạo ra tham nhũng; tồn tại tình trạng lợi ích nhóm, sân sau; trong quá trình xử lý, thu hồi tài sản chưa được hiệu quả. Đây là những tồn tại cần khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Phóng viên: Trong dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), nhiều ý kiến góp ý cho rằng, cần phải có những quy định chi tiết đối với những doanh nghiệp cung cấp, mua bán, cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản công để phòng chống tham nhũng. Vậy quan điểm của đại biểu về vấn đề này như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An: Chúng ta thấy rằng, tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước dã có ảnh hưởng bất lợi đến hoạt dộng sản xuất kinh doanh và hoạt động của cơ quan nhà nước. Đây là 1 thực tế và mối quan hệ này giữa công và tư khá khăng khít và có thể nói là bình thông nhau. Vì vậy, trong Bộ Luật Hình sự cũng đã có quy định để xử lý việc tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Bên cạnh đó, các quy định khác trong vấn đề đầu tư, khai thác khoáng sản, vấn đề kinh doanh,… cũng đã có quy định vấn đề này. Tôi nghĩ rằng, việc quy định để hạn chế việc tham nhũng khu vực tư ảnh hưởng đến khu vực nhà nước, khu vực công liên quan đến quá trình mua sắm, xử lý tài sản công như đấu thầu, mua bán tài sản công,… là quy định rất cần thiết. Tuy nhiên, trong dự thảo luật lần này đây là vấn đề mới thì chỉ quy định trong phạm vi đối với các công ty có tính chất liên quan. Đây là biện pháp từng bước để chúng ta xử lý tốt việc phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.

Phóng viên: Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng khá phổ biến trên thế giới. Theo quan điểm của đại biểu, hạn chế thanh toán tiền mặt có góp phần giải quyết triệt để hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng hay không?

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An: Xu thế thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế chung của thế giới. Việt Nam đang đi sau và chậm hơn theo báo cáo của cơ quan chức năng. Tôi nghĩ rằng, thanh toán không dùng tiền mặt thì có điều kiện giúp chúng ta kiểm soát được thu nhập, kiểm soát được dòng tiền trên địa bàn cả nước. Lâu nay, chúng ta vẫn chưa làm tốt vấn đề kiểm soát dòng tiền cho nên dễ phát sinh tham nhũng. Thực tế, khi sử dụng thanh toán bằng tiền mặt việc hối lộ, lót tay, tham nhũng vặt dễ xuất hiện. Do đó, theo tôi nên cố gắng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và đây cũng là 1 biện pháp hữu hiệu trong ngăn ngừa hiện tượng tham nhũng đang xảy ra.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại biểu!

Trong dài hạn, Việt Nam có hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ

Dấu hỏi cho tăng trưởng trong dài hạn

Số liệu chính thức của Chính phủ Trung Quốc cho biết, GDP quý III của nước này chỉ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ chậm nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Con số này cũng thấp hơn dự báo trước đó (6,6%) và thấp hơn mức tăng GDP quý II (6,7%).

Trong bối cảnh Mỹ đơn phương áp thuế suất cao đối với nhiều mặt hàng từ Trung Quốc, các sản phẩm của Việt Nam đã có sự tăng trưởng xuất khẩu đáng kể vào thị trường Mỹ. Thủy sản, dệt may, đồ gỗ, thép,… là những mặt hàng có tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu lớn. Đây cũng là những lợi ích về thương mại được cho là hưởng lợi từ cuộc chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.

“Tuy nhiên, lợi ích trong dài han vẫn là dấu hỏi. Mọi dự đoán đang đặt ở giả định tổng cầu của Mỹ không đổi. Như nhiều dự báo, khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung leo thang sẽ ảnh hưởng khoảng 0,5 điểm phần trăm đến tăng trưởng kinh tế thế giới. Nếu tăng trưởng của Mỹ, Trung Quốc và toàn thế giới giảm, thì tổng cầu cũng giảm. Khi đó, ngay cả những ngành được hưởng lợi (hiện tại) cũng chưa chắc đã còn được hưởng lợi” – ông Võ Trí Thành nói.

Về sự dịch chuyển các dòng vốn đầu tư, chiến lược “Trung Quốc + 1” của nhiều tập đoàn có thể diễn ra nhanh hơn dưới tác động của chiến tranh thương mại. Đây là chiến lược đã được đề ra từ một thập kỷ trước, khi giá nhân công tại Trung Quốc có xu hướng tăng.

Theo ông Võ Trí Thành, về dài hạn, Việt Nam cũng không chắc là nơi sẽ hấp thụ dòng vốn đầu tư rời bỏ Trung Quốc. Dòng vốn này đòi hỏi Việt Nam phải có kết cấu hạ tầng tốt, nhân công có kỹ năng phù hợp. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

“Nhiều nhà kinh tế nói rằng kinh tế Mỹ đang tăng trưởng hơi nóng, trên mức tiềm năng thể hiện qua tỷ lệ thất nghiệp thấp. Đây lại là lý do để FED muốn tăng lãi suất. Tranh cãi ở đây là tốc độ tăng, mức độ tăng. Còn trước sau gì FED cũng sẽ tăng và dần dần tăng lãi suất” – ông Võ Trí Thành chia sẻ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng như thế nào?

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho rằng, có thể dễ dàng nhìn nhận sự dịch chuyển của dòng vốn khi quan sát thị trường chứng khoán Việt Nam.

“Tháng 6/2018, các nhà đầu tư đã tăng rút vốn ở các thị trường mới nổi khi ông Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế, bắt đầu cuộc chiến thương mại. Mức độ lên giá của đồng USD không nhiều khiến cho các nhà đầu tư không còn mặn mà với việc đầu tư ra nước ngoài và chuyển sang co cụm. Điều này cũng giải thích cho xu hướng bán dòng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân như nhà đầu tư nước ngoài rút vốn về nước, quỹ đầu tư tại Việt Nam nhận thấy rủi ro đã bán cổ phiếu để bảo toàn vốn và có thể chuẩn bị trước cho việc các nhà đầu tư rót vốn vào quỹ sẽ thực hiện rút vốn” – ông Nguyễn Đức Hùng Linh phát biểu tại Hội thảo “Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung: Hướng đi nào cho nhà đầu tư” mới được tổ chức.

Trong dài hạn, Việt Nam có hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung? - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng Linh, ảnh hưởng tốt hoặc xấu của chiến tranh thương mại đến nền kinh tế Việt Nam là không rõ ràng vì độ mở hiện nay lớn. Các nhà đầu tư phải đề phòng rủi ro từ xa và giảm tỷ trọng đầu tư xuống đến một mức nào đó. Vẫn có những người thực hiện lệnh mua nhưng xu hướng hiện tại là bên bán mạnh hơn nên thị trường giảm điểm. Tuy nhiên, việc mức độ giảm điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam không nhiều. Có lúc Dow Jones (Mỹ) giảm 3% thì Vn-Index chỉ giảm 1% cho thấy sự tự tin của thị trường chứng khoán Việt Nam “tốt hơn mặt bằng chung”.

Bên cạnh đó, nếu dòng vốn đầu tư “Trung Quốc +1” chọn Việt Nam, bất động sản khu công nghiệp sẽ là lĩnh vực thu hút được vốn. Nhưng số vốn FDI đăng ký trong tháng 10 lại xuống thấp so với các tháng trước.

Ngành dệt may, được cho là hưởng lợi từ chiến tranh thường mại Mỹ – Trung, đã tăng trưởng tới 17,3%. Mức tăng này cao nhất trong nhiều năm, là hệ quả của việc Trung Quốc giảm tỷ trọng gia công giá rẻ từ nhiều năm trước và sự dịch chuyển của các nhà máy sang Việt Nam. Tuy nhiên, việc này cũng không cho thấy sự dịch chuyển của chuỗi sản xuất. 

Trên thực tế, chủ doanh nghiệp sở hữu đồng thời nhà máy dệt may tại Việt Nam và Trung Quốc đã quyết định tăng sản lượng ở nhà máy Việt Nam. Nếu dịch chuyển cả chuỗi sản xuất, ngành dệt may khó có thể tăng trưởng cao và trong một thời gian ngắn như vậy. Đặc điểm này của ngành dệt may cũng đang tác động đến giá cổ phiếu hiện nay.

“Các công ty chứng khoán sẽ bị giảm lợi nhuận vì thanh khoản thị trường giảm. Ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng vì chúng ta phải nâng lãi suất để bảo vệ đồng VND. Nâng lãi suất lại khiến cho biên lợi nhuận của ngân hàng hẹp lại. Cùng với mức tăng trưởng tín dụng năm nay được giám sát chặt chẽ để bảo vệ nền kinh tế, giữ lạm phát,… lợi nhuận ngân hàng sẽ giảm và giá cổ phiếu ngân hàng cũng giảm thấy rõ. Trong chiến tranh thương mại, ảnh hưởng rất sâu rộng và chúng ta phải theo dõi kỹ” – ông Nguyễn Đức Hùng Linh cho biết.

Trong dài hạn, Việt Nam có hưởng lợi từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Từ phía cơ quan quản lý, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) nhận thấy tâm lý nhà đầu tư mới là yếu tố quan trọng tác động đến thị trường. Nhiều nhà đầu tư không hiểu rõ bản chất các quyết định mua và bán của khối ngoại. Qua giám sát dòng tiền, UBCK cho biết khối ngoại thực hiện lệnh bán rất nhiều nhưng chỉ một phần tiền được rút về. Phần lớn số tiền vẫn được các quỹ đầu tư quốc tế để lại Việt Nam để tiếp tục đầu tư.

“UBCK luôn theo dõi tình hình thị trường, liên hệ với một số thị trường quốc tế để xem sự sụt giảm do tác động gì, tác động tâm lý như thế nào, các lĩnh vực diễn biến ra sao. Bản thân công ty chứng khoán cũng nắm bắt rất rõ. Tuy nhiên, có những lúc các công ty chứng khoán, môi giới xúi giục nhà đầu tư bán ra vào thời điểm này và mua vào ở thời điểm kia. Chúng tôi đã phải khuyến cáo. 

Tôi chia sẻ thật là có nhiều công ty chứng khoán lành mạnh, nhưng cũng có công ty chứng khoán tuyên bố không có cơ sở như việc nói rằng thị trường sẽ về 800 điểm ngay lúc thị trường được 1.000 điểm. Như thế là tạo tâm lý cho nhà đầu tư và về mặt đạo đức là không được. Ở các nước, không một môi giới nào đưa ra nhận định như thế được, họ sẽ bị phạt. Sắp tới, trong xây dựng pháp luật, chúng tôi sẽ đưa thêm quy định về việc này” – ông Nguyễn Tiến Dũng, Văn phòng Ủy ban chứng khoán Nhà nước.